Nyheter

Inlägg

Sveriges småskaliga kontrollslakterier har enda sedan starten, 1999, kontinuerligt uppvaktat JD, SJV och SLV i akt och mening att förbättra förutsättningarna för att bedriva småskalig slakt.

Efter ett idogt arbete med att få konkurrensneutrala besiktningsavgifter lyckades vi med att få bort avgiften för besiktningsveterinärernas resor fr.o.m. 2004-04-01. Efter fortsatta uppvaktningar från SKK:S, Sv Småbrukare, Eldrimner med flera har situationen förbättrats fr.o.m. 2005 då vi beviljades ett direktstöd om 10 miljoner kronor per år i tre år. Enligt reglerings brev från JD till SLV har dessa medel kommit småslakterierna (främst nystartade) till del.

Sedan tre år tillbaka har vi tack vare alla påtryckningar till makthavarna fått nya stöd. 2011 är 12 miljoner avsatta till småslakterierna vilket innebär att EU:s minimiavgifter, för köttkontrollen, får full effekt för de allra minsta slakterierna.

Vi har genomfört ett avfallsprojekt vars resultat kungörs i JTL-rapport, Kretslopp & Avfall 43, 2008.

Vi har också tagit fram branschriktlinjer för slakt och styckning, JTI-rapport Lantbruk & Industri 385, 2009, vilka är myndighetsgranskade och godkända av SLV. Med Branschriktlinjerna som grund kan du själv utveckla din HACCCP-plan. Vi har även medverkat till framtagande av JTI-rapport Lantbruk & Industri 360, 2007. Att bygga för småskalig slakt och förädling.

Utöver detta jobbar vi med regelförenklingar, djurtransporter, kontrollavgifter m.m. Vi arrangerar också årligen en 4-timmars hygienutbildning.

Varmt välkommen till en framåt förening!

SSK:s styrelsen